Oslo, Bergen

Vil du bygge verdens fremste oppstartsselskaper?

Vi skal starte hundrevis av selskaper i årene som kommer og til det trengs det kapasitet og kompetanse på alle felt, også når det kommer til nye partnere. Er du den nye partneren i Askeladden & Co?

Oslo, Bergen

Vil du bygge verdens fremste oppstartsselskaper?

Vi skal starte hundrevis av selskaper i årene som kommer og til det trengs det kapasitet og kompetanse på alle felt, også når det kommer til nye partnere. Er du den nye partneren i Askeladden & Co?

Loading application form